تصنیف سرخوشان مست با صدای شجریان و تار لطفی

شیرشاه
لقبی که بخاطر یال و کوپال “محمدرضا لطفی” بهش داده بودم
خودشم ظاهرا از این اسم بدش نمی اومد
یا دوست نداشت اما ابراز نمیکرد
آخه وقت نکردم ببینمش ازش بپرسم
یعنی قسمت نشد قبل مرگش کلا حتی یبار ببینمش
امروز به دار باقی رخت بربست

نوازنده ای که صدای تارش رو خیلی دوست داشتم
روحت شاد شیرشاه

 

تصنیف بسیار زیبای سرخوشان مست با صدای آقا محمدرضا خان شجریان و تک نوازی زیبای تار ِ محمد رضا لطفی

دانلود تصنیف

و همچنین بخوانید :   ایمیل یا جیمیل! مساله این استارسال نظر