گلهای ترب سفید

با ترب که آشنا هستید؟
سبزی ای  آشنا در سفره های ایرانی
گلهایی که در تصویر میبینید مربوط به همین گیاه هست که گذاشتن قشنگ گل بده، بعدش دونه هاش رو میگیرن و نگه میدارن برای کاشت بعدی.

ترب دارای خواص بسیاری هست که ارزش یک جستجوی کوچک رو داره.

و همچنین بخوانید :   شکوفه های درخت آلوچهارسال نظر