سگ آرام

از وقتی این سگ رو شناختم تا بحال ندیدم به کسی پرخاش کنه
خیلی آروومه
هر وقت از نزدیک میبینمش احساس میکنم تو کارتونای زمان بچگیم پا گذاشتم
کلا با این نوع قیافش و این شکل مظلومش خیلی کارتونیه

نوه های صاحبش اسمش رو گذاشتن دزد
بخاطر اون دایره چشم چپش که شبیه دزدای دریایی شده :)))

اما در کل خیلی آرووم و مهربونه
اینقدر مهربونه که با گربه های خونه هم بازی میکنه

و همچنین بخوانید :   به قبرستان گذر کردم صباحیارسال نظر