غروب خانه

تیرگی می آید
دشت می گیرد آرام
قصه رنگی روز
می رود رو به تمام

شاخه ها پژمرده است
سنگ ها افسرده است
رود می نالد
جغد می خواند
غم بیاویخته با رنگ غروب
می تراود ز لبم قصه سرد:
دلم افسرده در این تنگ غروب

– سهراب سپهری

و همچنین بخوانید :   کشتا، نان محلی گیلانارسال نظر