گوجه سبز – آلوچه

میوه دوست داشتنی و خوشمزه ِ نوید دهنده ی فصل بهار

و همچنین بخوانید :   شکوفه های درخت آلوچهارسال نظر