گوجه سبز – آلوچه

آلوچه یا بقول تهرانیا گوجه سبز ،جز معدود میوه هایی هست که از بدو پیدایش تا مرز پخته شدن میشه ازش استفاده های مختلف کرد
بصورت های مختلف ازش خوردنی تهیه کرد و خورد و حالش رو برد …

پروردگارا باید بهشتی سبز مانند شمال از تو بی نهایت سپاسگذارم
بقول خواجه عبدالله انصاری ،خدایا آنهایی را که شمال دادی چه ندادی و آنهایی که شمال ندادی چه دادی ؟!

و همچنین بخوانید :   اردک محلیارسال نظر