تم بیجار – قسمت اول

در تصویر جوی تازه جوانه زده رو میبینید که بزودی به برنج های سبز تبدیل میشن و آماده برای کاشته شدم در شالیزار

اون محفظه گلخونه ای هم برای اینه که سرما و باد بی موقع جوونه ی تازه ِ جو رو خراب نکنه و از بین نبرتش

جالب اینکه کشاورزا با باز کردن و بستن در گلخونه دمای داخل گلخونه رو دستی میزون میکنن و روازنه از این گلخونه همینطوری مراقبت میشه تا نوبت به کاشت برنج ها برسه

و همچنین بخوانید :   تم بیجار – قسمت دومارسال نظر