تم بیجار – قسمت دوم

در این تصویر جوی کاشته شده که در اینجا تصویر اولش هم موجود هست، کمی رشد کرده، سبز شده، داره به حدی قابل قبولی برای شروع کار کاشت میرسه

این همه قسمت سوم مرحله رشد جوی سبز شده

و همچنین بخوانید :   آموزشگاه دخترانهارسال نظر