سالار و میهن پرستی

گاهی وقتا حس میکنم
بین اینهمه اختلاس و وطن فروشی و دزدی و …
سالار عقیلی تنها کسیه که با تصنیفاش پرچم
“حس وطن پرستی و پاکی و خون آریایی و …”
رو هنوز بالا نگه داشته !!

ایران ، اگر دل تو را شکستند / تو را به بند کینه بستند
چه عاشقانه بی نشانی / که پای درد تو نشستندارسال نظر

*

code