قرآن را واضح بخوانید

خواندن متون عربی قرآن، با قلم های عثمان طه، نیریزی، رشدی و… برای هر کسی به راحتی میسر نیست، تمرین بسیاری میخواهد و چشمان تیزبینی که بتواند کشیدگی حروف را دنبال کند و حرفی را از قلم نیاندازد. معمولا در خانه ها هم بدلیل استاندارد بودن تعداد آیه ها و خطوط و صفحه ها، بیشتر […]

جنایت و مکافات

سالها بود دوست داشتم کتاب جنایت و مکافات رو بخونم و به هر دلیلی نمیشد و الان که خوندم فکر میکنم ای کاش به همون دلیل که هیچ وقت نفهمیدم چی بود باز فرصت نمیشد و کتاب رو نمیخوندم!! به این دلیل که حدودا دو هفته است که کتاب رو تموم کردم، اما هنوز نمیتونم از […]