جنایت و مکافات

سالها بود دوست داشتم کتاب جنایت و مکافات رو بخونم و به هر دلیلی نمیشد و الان که خوندم فکر میکنم ای کاش به همون دلیل که هیچ وقت نفهمیدم چی بود باز فرصت نمیشد و کتاب رو نمیخوندم!! به این دلیل که حدودا دو هفته است که کتاب رو تموم کردم، اما هنوز نمیتونم از […]